Yemenimde Hare Var

Yokluğun, fakirliğin rengi idi bir zamanlar ayaklarda, kırmızı ve siyah. Toprağın efendisi köylülerin yabana giydikleri şehirli bir renkti köylerde. Şimdi ise köylülerin yüzüne bakmadığı, zenginliğin bir göstergesi olarak çıkıyor önümüze kırmızı, siyah ve diğer renkler.